Afdeling for Dialektforskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Afdeling for Dialektforskning

Afdeling for Dialektforskning 

Afdeling for Dialektforsknings område er dansk talesprog. Der forskes og undervises inden for:

  • Geografisk variation: de traditionelle danske dialekter og de yngre regionale sprogformer
  • Socialt betinget talesprogsvariation
  • Samtaleanalyse
  • Leksikografi

Afdelingen besvarer spørgsmål fra offentligheden vedrørende dialekter og talesprog i almindelighed.

Afdelingens samlinger rummer dels skriftlige dialektoptegnelser, dels lydoptagelser. En del af lydoptagelserne er offentligt tilgængelige via dialekt.dk, og derudover kan afdelingen i begrænset omfang stille optagelser til rådighed, især til undervisningsformål og lignende.

Afdelingens trykte serier omfatter blandt andet Ømålsordbogen og Danske Talesprog.

Historie

Afdelingens historie går tilbage til 1909 hvor Foreningen Danmarks Folkeminder oprettede et særligt Udvalg for Folkemål. Dette udvalg blev i 1922 en selvstændig institution under undervisningsministeriet og blev i 1960 knyttet til Københavns Universitet under navnet Institut for Dansk Dialektforskning.

I 2003 blev instituttet en afdeling under Nordisk Forskningsinstitut, og siden 2005 har ansatte ved afdelingen deltaget i arbejdet på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (DGCSS).

Se i øvrigt nærmere om afdelingens historie på 100-års jubilæumssitet under 100 år i hovedtræk.