Afdeling for Dialektforskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Afdeling for Dialektforskning

Afdeling for Dialektforskning 

Afdeling for Dialektforsknings hovedopgave består i forskning, uddannelse og formidling inden for

  • dialekter og regionalsprog i Danmark
  • sproglig variation og forandring
  • sammenhænge mellem sprog, individ og samfund

Afdelingen vedligeholder og udbygger store datasamlinger af dansk talesprog fra ældre seddelsamlinger til moderne, digitale optagelser.

Afdeling for Dialektforskning skaber ny, vigtig samfundsrelevant viden om sprog og mennesker i tid og rum og om sproglig variation, form og betydning. Vores vision er at fremme forståelsen af den sproglige mangfoldighed ved at dokumentere sammenhænge mellem sprog og kultur i hele Danmark fra landbosamfundet over industrisamfundet til det senmoderne samfund.

Vores forskning sættes ind i større sammenhænge, så den bidrager til den internationale forskning og den faglige udvikling inden for sociolingvistik og dialektologi. Det er centralt for afdelingens forskning at analyser og teoriudvikling er empirisk baseret.

Vi lægger vægt på at dele vores viden og formidle den til offentligheden, fx i medier, gennem foredrag og på hjemmesiden dialekt.dk.

Historie

Afdelingens historie går tilbage til 1909 hvor Foreningen Danmarks Folkeminder oprettede et særligt Udvalg for Folkemål. Dette udvalg blev i 1922 en selvstændig institution under undervisningsministeriet og blev i 1960 knyttet til Københavns Universitet under navnet Institut for Dansk Dialektforskning.

I 2003 blev instituttet en afdeling under Nordisk Forskningsinstitut, og siden 2005 har ansatte ved afdelingen deltaget i arbejdet på Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (DGCSS).

Se i øvrigt nærmere om afdelingens historie på 100-års jubilæumssitet under 100 år i hovedtræk.